Nghệ Thuật vị Nghệ ThuậtNghiêm Cấm Chính Trị

Latest topics

» lá vàng năm củ nay đâu
Sun Jan 10, 2016 3:27 pm by Admin

» Album Tình Hững Hờ - Giao Linh
Thu May 22, 2014 10:59 pm by Admin

»  Những ca khúc hay nhất của Giao Linh
Thu May 22, 2014 10:58 pm by Admin

» THƠ TÌNH_SONGANCHÂU
Thu May 22, 2014 10:56 pm by Admin

»  hương lài
Sun Sep 29, 2013 10:02 pm by Admin

» vo de
Sun Sep 29, 2013 10:01 pm by Admin

» Cải Lương Chuyện Tình Lan Và Điệp full
Sun Aug 05, 2012 6:42 am by Admin

» LA SAU RIENG nguyen tuong Kim Cuong
Sun Aug 05, 2012 6:40 am by Admin

» Tướng Cướp Bạch Hải Đường-FULL
Sun Aug 05, 2012 6:38 am by Admin

Shopmotion


Navigation

Affiliates


  Đan thanh dẫn (Tặng Tào Bá tướng quân) - 丹青引(贈曹霸將軍)

  Share
  avatar
  Admin
  Admin

  Monkey
  Posts : 378
  Join date : 2009-09-28
  Age : 50

  Đan thanh dẫn (Tặng Tào Bá tướng quân) - 丹青引(贈曹霸將軍)

  Post by Admin on Tue Oct 06, 2009 2:28 am  丹青引(贈曹霸將軍)

  Đan thanh dẫn (Tặng Tào Bá tướng quân)

  Nghề vẽ (Tặng tướng quân Tào Bá) (Người dịch: Nguyễn Phước Hậu)

  將軍魏武之子孫,
  於今為庶為青門。
  英雄割據雖已矣,
  文采風流今尚存。
  學書初學衛夫人,
  但恨無過王右軍。
  丹青不知老將至,
  富貴於我如浮雲。
  開元之中常引見,
  承恩數上南熏殿。
  凌煙功臣少顏色,
  將軍下筆開生面。
  良相頭上進賢冠,
  猛將腰間大羽箭。
  褒公鄂公毛髮動,
  英姿颯爽猶酣戰。
  先帝天馬玉花驄,
  畫工如山貌不同。
  是日牽來赤墀下,
  迥立閶闔生長風。
  詔謂將軍拂絹素,
  意匠慘淡經營中。
  斯須九重真龍出,
  一洗萬古凡馬空。
  玉花卻在御榻上,
  榻上庭前屹相向。
  至尊含笑催賜金,
  圉人太僕皆惆悵。
  弟子韓幹早入室,
  亦能畫馬窮殊相。
  幹惟畫肉不畫骨,
  忍使驊騮氣凋喪。
  將軍畫善蓋有神,
  偶逢佳士亦寫真。
  即今漂泊干戈際,
  屢貌尋常行路人。
  塗窮反遭俗眼白,
  世上未有如公貧。
  但看古來盛名下,
  終日坎壈纏其身。

  Tướng quân Nguỵ Vũ chi tử tôn
  Ư kim vi thứ vi thanh môn
  Anh hùng cát cứ tuy dĩ hĩ
  Văn thái phong lưu kim thượng tồn
  Học thư sơ học Vệ phu nhân
  Đãn hận vô quá Vương hữu quân
  Đan thanh bất chi lão tương chí
  Phú quý ư ngã như phù vân
  Khai Nguyên chi trung thường dẫn kiến
  Thừa ân sác thướng Nam Huân điện
  Lăng Yên công thần thiểu nhan sắc
  Tướng quân hạ bút khai sinh diện
  Lương tướng đầu thượng tiến hiền quan
  Mãnh tướng yêu gian đại vũ tiễn
  Bao công, Ngạc công mao phát động
  Anh tư táp sảng lai hàm chiến
  Tiên đế thiên mã Ngọc Hoa Thông
  Hoạ công như sơn mạc bất đồng
  Thị nhật khiên lai xích trì hạ
  Quýnh lập xướng hạp sinh trường phong
  Chiếu vị tướng quân phất quyên tố
  Ý tượng thảm đạm kinh dinh trung
  Tư tu cửu trùng chân long xuất
  Nhất tiễn vạn cổ phàm mã không
  Ngọc Hoa khước tại ngự tháp thượng
  Tháp thượng đình tiền ngật tương hướng
  Chí tôn hàm tiếu thôi tứ kim
  Ngữ nhân thái bộc giai trù trướng
  Đệ tử Hàn Cán tảo nhập thất
  Diệc năng hoạ mã cùng thù tướng
  Cán tuy hoạ nhục bất hoạ cốt
  Nhẫn sử Hoa Lưu khí điêu táng
  Tướng quân thiện hoạ cái hữu thần
  Ngẫu phùng giai sĩ diệc tả chân
  Tức kim phiêu bạc can qua tế
  Lũ mạc tầm thường hành lộ nhân.
  Đồ cùng phản tao tục nhãn bạch.
  Thế thượng vị hữu như công bần.
  Đãn khan cổ tại thịnh danh hạ,
  Chung nhật khảm lẫm triền kỳ thân.

  Tướng quân: Nguỵ đế cháu con dòng
  Nay chỉ dân thường sống sạch trong.
  Chiếm đất xưng hùng xưa đã hết
  Cuộc đời vẫn giữ nét gia phong.
  Mới đầu học viết Vệ phu nhân
  Vẫn hận chưa hơn Vương hữu quân
  Mê hội hoạ quên già sắp đến
  Giàu sang danh vọng tựa phù vân.
  Chầu vua thường bửa buổi Nguyên Khai
  Bức hoạ Lăng Yên nét đã phai
  Đền đáp ơn lên Nam Huân điện
  Tướng quân phất bút hoạ phô tài.
  Tên lớn ngang lưng ông tướng võ
  Tiến triều đội mũ các quan văn
  Rung rinh râu tóc ông Bao, Ngạc
  Dáng mạnh mẽ trông khí thế hăng.
  Tiên vương yêu ngựa Ngọc Hoa Thông
  Hoạ sĩ nhiều lần vẽ chẳng xong
  Hôm ấy vua sai đem ngựa tới
  Phi nhanh gió thổi bạt thềm cung.
  Vua truyền ông rũ màn tơ trắng
  Chăm chú tinh thần thợ dựng công.
  Lũ ngựa tầm thường đều sợ hãi
  Hiện ra trước bệ một con rồng.
  Con Ngọc Hoa Thông trước bệ chờ
  Ngựa sân ngựa sập giống in hơ
  Mĩm cười vua giục ban vàng tặng
  Coi ngựa vua quan thật ngẩn ngơ.
  Học trò Hàn Cán sớm theo ông
  Vẽ ngựa nổi danh cũng lắm công
  Nhưng nét Hoa Lưu không khí thế
  Hoạ ra được "thịt" chẳng ra "xương".
  Tướng quân khéo vẽ nét truyền thần
  Gặp kẻ nhiều tài cũng tả chân
  Xiêu dạt đến nay trong loạn lạc
  Bên đường từng bửa vẽ hành nhân.
  Đường cùng gặp gỡ người phàm tục
  Cuộc sống ai nghèo đến tướng quân
  Xem đó xưa nay người nổi tiếng
  Suốt ngày lận đận để nuôi thân.

   Current date/time is Wed Jan 23, 2019 2:10 am