Nghệ Thuật vị Nghệ ThuậtNghiêm Cấm Chính Trị

Latest topics

» lá vàng năm củ nay đâu
Sun Jan 10, 2016 3:27 pm by Admin

» Album Tình Hững Hờ - Giao Linh
Thu May 22, 2014 10:59 pm by Admin

»  Những ca khúc hay nhất của Giao Linh
Thu May 22, 2014 10:58 pm by Admin

» THƠ TÌNH_SONGANCHÂU
Thu May 22, 2014 10:56 pm by Admin

»  hương lài
Sun Sep 29, 2013 10:02 pm by Admin

» vo de
Sun Sep 29, 2013 10:01 pm by Admin

» Cải Lương Chuyện Tình Lan Và Điệp full
Sun Aug 05, 2012 6:42 am by Admin

» LA SAU RIENG nguyen tuong Kim Cuong
Sun Aug 05, 2012 6:40 am by Admin

» Tướng Cướp Bạch Hải Đường-FULL
Sun Aug 05, 2012 6:38 am by Admin

Shopmotion


Navigation

Affiliates


  LỆ THUỶ - MINH CẢNH - MINH VƯƠNG - PHƯỢNG LIÊN - THANH KIM HUỆ - MỸ CHÂU - MINH PHỤNG - THANH TUẤN - THANH SANG - ÚT BẠCH LAN - HỒNG NGA - NGỌC GIÀU - LỆ QUYÊN -CHÍ TÂM - TẤN TÀI - NGỌC HƯƠNG

  Share
  avatar
  Admin
  Admin

  Monkey
  Posts : 378
  Join date : 2009-09-28
  Age : 50

  LỆ THUỶ - MINH CẢNH - MINH VƯƠNG - PHƯỢNG LIÊN - THANH KIM HUỆ - MỸ CHÂU - MINH PHỤNG - THANH TUẤN - THANH SANG - ÚT BẠCH LAN - HỒNG NGA - NGỌC GIÀU - LỆ QUYÊN -CHÍ TÂM - TẤN TÀI - NGỌC HƯƠNG

  Post by Admin on Fri Oct 23, 2009 2:11 pm

  L? THU? - MINH C?NH - MINH V??NG - PH??NG LIÊN - THANH KIM HU? - M? CHÂU - MINH PH?NG - THANH TU?N - THANH SANG - ÚT B?CH LAN - H?NG NGA - NG?C GIÀU - L? QUYÊN -CHÍ TÂM - T?N TÀI - NG?C H??NG  LINK MEGAUPLOAD * MEDIAFIRE * 4SHARED * 320

  Tân C? Giao Duyên - QUÁN G?M ??U LÀNG - P1

  megaupload.com 7XJZGOTO
  mediafire.com file/gwzilk2818a/Tan Co Giao Duyen - QUAN GAM DAU LANG-P1-HBT@YeuNhacVang.rar
  4shared.com/file/60768920/fd833f08/Tan_Co_Giao_Duyen_-_QUAN_GAM_DAU_LANG-P1-HBTYeuNhacVang.html

  Tân C? Giao Duyên - QUÁN G?M ??U LÀNG - P2

  megaupload.com KEGTGRKQ
  mediafire.com file/qt0p5qqd0pj/Tan Co Giao Duyen - QUAN GAM DAU LANG-P2-HBT@YeuNhacVang.rar
  4shared.com/file/60807872/494d9775/Tan_Co_Giao_Duyen_-_QUAN_GAM_DAU_LANG-P2-HBTYeuNhacVang.html

  Tân C? Giao Duyên - Ti?ng Hát L? THU? & MINH V??NG - P1

  megaupload.com E9SVOUC0
  mediafire.com file/5zjxyc7unya/Tan Co Giao Duyen-LE THUY - MINH VUONG-P1- HBT@YeuNhacVang.rar
  4shared.com/file/60879443/4e82a667/Tan_Co_Giao_Duyen-LE_THUY_-_MINH_VUONG-P1-_HBTYeuNhacVang.html

  Tân C? Giao Duyên - Ti?ng Hát L? THU? & MINH V??NG - P2

  megaupload.com TXDS22MI
  mediafire.com file/10opqcfmvrr/Tan Co Giao Duyen-LE THUY - MINH VUONG-P2- HBT@YeuNhacVang.rar
  4shared.com/file/60886990/b0ce9d44/Tan_Co_Giao_Duyen-LE_THUY_-_MINH_VUONG-P2-_HBTYeuNhacVang.html

  Tân C? Giao Duyên - M??I TH??NG - P1

  megaupload.com 0858S07W
  mediafire.com file/r8rdltucc2h/Tan Co Giao Duyen - MUOI THUONG - P1- HBT@YeuNhacVang.rar
  4shared.com/file/60892403/42df5a03/Tan_Co_Giao_Duyen_-_MUOI_THUONG_-_P1-_HBTYeuNhacVang.html

  Tân C? Giao Duyên - M??I TH??NG - P2

  megaupload.com S04JTHQ6
  mediafire.com file/r0bhk5hncrq/Tan Co Giao Duyen - MUOI THUONG - P2- HBT@YeuNhacVang.rar
  4shared.com/file/60901967/cfc9b4f5/Tan_Co_Giao_Duyen_-_MUOI_THUONG_-_P2-_HBTYeuNhacVang.html

  Tân C? Giao Duyên - Ti?ng Hát MINH V??NG * MÀU TÍM HOA SIM - P1

  megaupload.com RB2U1CHF
  mediafire.com file/zfeve9bpize/Tieng Hat MINH VUONG - Mau Tim Hoa Sim - P1- HBT@YeuNhacVang.rar
  4shared.com/file/60909258/bdba3da9/Tieng_Hat_MINH_VUONG_-_Mau_Tim_Hoa_Sim_-_P1-_HBTYeuNhacVang.html

  Tân C? Giao Duyên - Ti?ng Hát MINH V??NG * MÀU TÍM HOA SIM - P2

  megaupload.com LCPEY0A
  mediafire.com file/y2rch8ydmty/Tieng Hat MINH VUONG - Mau Tim Hoa Sim - P2 - HBT@YeuNhacVang.rar
  4shared.com/file/60921970/32764377/Tieng_Hat_MINH_VUONG_-_Mau_Tim_Hoa_Sim_-_P2_-_HBTYeuNhacVang.html

  Nh?ng Trích ?o?n C?i L??ng N?i Ti?ng - K? BÊN TR?I - P1

  megaupload.com J5HIIYGA
  mediafire.com file/tts4qoysbju/KE BEN TROI - Nhung Trich Doan Cai Luong Noi Tieng - P1- HBT@YeuNhacVang.rar
  4shared.com/file/61009286/6ed4349f/KE_BEN_TROI_-_Nhung_Trich_Doan_Cai_Luong_Noi_Tieng_-_P1-_HBTYeuNhacVang.html

  Nh?ng Trích ?o?n C?i L??ng N?i Ti?ng - K? BÊN TR?I - P2

  megaupload.com 8QP5K45R
  mediafire.com file/gju7hbyfxks/KE BEN TROI - Nhung Trich Doan Cai Luong Noi Tieng - P2 - HBT@YeuNhacVang.rar
  4shared.com/file/60948994/59d010ca/KE_BEN_TROI_-_Nhung_Trich_Doan_Cai_Luong_Noi_Tieng_-_P2_-_HBTYeuNhacVang.html


  Tân C? Giao Duyên - ?ÊM TRÊN ??O HOANG - P1

  megaupload.com Y1SHNCXR
  mediafire.com file/vsneuvwyois/Tan Co Giao Duyen - DEM TREN HOANG DAO - P1- HBT@YeuNhacVang.rar
  4shared.com/file/61023893/1f4fc783/Tan_Co_Giao_Duyen_-_DEM_TREN_HOANG_DAO_-_P1-__HBTYeuNhacVang.html

  Tân C? Giao Duyên - ?ÊM TRÊN ??O HOANG - P2

  megaupload.com F0BDQ0T2
  mediafire.com file/edxgvvz8tmb/Tan Co Giao Duyen - DEM TREN HOANG DAO - P2- HBT@YeuNhacVang.rar
  4shared.com/file/61028885/3836d4f6/Tan_Co_Giao_Duyen_-_DEM_TREN_HOANG_DAO_-_P2-__HBTYeuNhacVang.html

  Tân C? Giao Duyên - PH?N LÀM DÂU - P1

  megaupload.com 5DNVUYWP
  mediafire.com file/9gmc3khndiu/Tan Co Giao Duyen - PHAN LAM DAU - P1- HBT@YeuNhacVang.rar
  4shared.com/file/61258769/5bb78f75/Tan_Co_Giao_Duyen_-_PHAN_LAM_DAU_-_P1-_HBTYeuNhacVang.html

  Tân C? Giao Duyên - PH?N LÀM DÂU - P2

  megaupload.com PC12VTIU
  mediafire.com file/mcwgtfuexen/Tan Co Giao Duyen - PHAN LAM DAU - P2- HBT@YeuNhacVang.rar
  4shared.com/file/61139355/cf4dd82a/Tan_Co_Giao_Duyen_-_PHAN_LAM_DAU_-_P2-_HBTYeuNhacVang.html

  Tân C? Giao Duyên - NG??I EM V? D? - P1

  megaupload.com 6EYI1MDC
  mediafire.com file/2oxmkjy2dda/Tan Co Giao Duyen - NGUOI EM VY DA - P1- HBT@YeuNhacVang.rar
  4shared.com/file/61152871/ae02e3f1/Tan_Co_Giao_Duyen_-_NGUOI_EM_VY_DA_-_P1-__HBTYeuNhacVang.html

  Tân C? Giao Duyên - NG??I EM V? D? - P2

  megaupload.com GRL3APLP
  mediafire.com file/zznkbjcwygm/Tan Co Giao Duyen - NGUOI EM VY DA - P2 - HBT@YeuNhacVang.rar
  4shared.com/file/61167240/8fc18f90/Tan_Co_Giao_Duyen_-_NGUOI_EM_VY_DA_-_P2_-__HBTYeuNhacVang.html

  Tân C? Giao Duyên - ?ÁM C??I TRÊN ???NG QUÊ - P1

  megaupload.com F5ZY78G2
  mediafire.com file/mzy0dfljyxy/Tan Co Giao Duyen - DAM CUOI TREN DUONG QUE - P1- HBT@YeuNhacVang.rar
  4shared.com/file/61190893/b1768ad9/Tan_Co_Giao_Duyen_-_DAM_CUOI_TREN_DUONG_QUE_-_P1-__HBTYeuNhacVang.html

  Tân C? Giao Duyên - ?ÁM C??I TRÊN ???NG QUÊ - P2

  megaupload.com 94YM439H
  mediafire.com file/9myqwyiolmx/Tan Co Giao Duyen - DAM CUOI TREN DUONG QUE - P2 - HBT@YeuNhacVang.rar
  4shared.com/file/61266133/65e7e37f/Tan_Co_Giao_Duyen_-_DAM_CUOI_TREN_DUONG_QUE_-_P2_-__HBTYeuNhacVang.html

  Tân C? Giao Duyên - TÍCH ?Á V?NG PHU - P1

  megaupload.com QZT3CC09
  mediafire.com file/ojjnibttbue/Tan Co Giao Duyen - TICH DA VONG PHU - P1- HBT@YeuNhacVang.rar
  4shared.com/file/61275689/4c5c4371/Tan_Co_Giao_Duyen_-_TICH_DA_VONG_PHU_-_P1-_HBTYeuNhacVang.html

  Tân C? Giao Duyên - TÍCH ?Á V?NG PHU - P2

  megaupload.com WL2GHTR8
  mediafire.com file/mjgukdzamj1/Tan Co Giao Duyen - TICH DA VONG PHU - P2- HBT@YeuNhacVang.rar
  4shared.com/file/61283685/e2d1c757/Tan_Co_Giao_Duyen_-_TICH_DA_VONG_PHU_-_P2-_HBTYeuNhacVang.html

   Current date/time is Wed Jan 23, 2019 1:59 am